Att delta i Zoom-möte med en mobiltelefon

Kulturskolan Stockholm Se allt

Att delta i Zoom-möte med en mobiltelefon

Här kan du se hur ett Zoom-möte kan gå till med en lärare från Kulturskolan Stockholm.
Du får både se hur det ser ut på din mobiltelefon som elev och hur läraren ser dig på sin skärm.