Visualisering av stadens data

Smart stad Se allt

Visualisering av stadens data

Mötesplats Smart stad - Visualisering av stadens data, Anders Elias, stadsledningskontoret. Från den 21 januari 2020.