Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 23 mars 2020

Kommunfullmäktige Se allt

Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 23 mars 2020

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut om flera exploaterings- och planärenden, nytt säkerhetsprogram och riktlinjer för distansmöten för nämnder och styrelser.