2020-03-06 Forum för kemikaliesmart handel. Material i kontakt med livsmedel – arbetssätt, lagstiftning och kontrollbestämmelse. Del 2 av 2

Kemikaliecentrum Se allt

2020-03-06 Forum för kemikaliesmart handel. Material i kontakt med livsmedel – arbetssätt, lagstiftning och kontrollbestämmelse. Del 2 av 2

Temat är material i kontakt med livsmedel, även kallat FCM, Food Contact Materials. Det är en varugrupp som är särskilt angelägen när det handlar om kemikalieinnehåll, och det är en varugrupp som har ett eget regelverk för kemikalier som du behöver känna till.

På seminariet får du veta mer om: lagstiftning, arbetssätt, innehåll av farliga ämnen samt nuläget i regeringens arbete med kontrollbestämmelser.

Seminariet finns filmat i två delar. I del 2 får du höra Anders Wannberg, Näringsdepartementet,  berätta om nuläget i regeringens arbete med bestämmelser om kontroll av kontaktmaterial hos andra än livsmedelsföretag.

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen.

För mer information om seminarieserien: https://foretagsservice.stockholm/natverk-moten/forum-for-kemikaliesmart-handel/

 

·   .