Från undantag till rättighet – vägen till fri abort

Stadsarkivets föredrag Se allt

Från undantag till rättighet – vägen till fri abort

År 1938 blev det lagligt med abort i Sverige om kvinnan hade en allvarlig eller ärftlig sjukdom. Samtidigt gjordes årligen tusentals illegala aborter. På 1960-talet väcktes det då kontroversiella kravet på fri abort och med tiden växte stödet. Föreläsare: Lena Lennerhed, Södertörns högskola