2020-02-04 Forum för kemikaliesmart byggande. Minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner och lekytor av plast. Del 2 av 2

Kemikaliecentrum Se allt

2020-02-04 Forum för kemikaliesmart byggande. Minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner och lekytor av plast. Del 2 av 2

Material som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka vattenkvalitén och miljön. Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande. Dagens tema handlar om minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner och lekytor av plast. 

Seminariet är uppdelat på två filmer. I del 2 får vi se och höra:

Pye Seaton, Fastighetskontoret i Stockholms stad och Tomas Gahm från Västerås stad prata om hur städerna arbetar för att minska spridning av mikroplast från konstgräsplaner.