Tisdagar med Tolfterna

Stadsarkivets föredrag Se allt

Tisdagar med Tolfterna

I Tolfternas samkväm deltog hundratals kvinnor från olika samhällsklasser. Bland sömmerskor, fabriksarbeterskor och lärare bildades ett nätverk som sträckte sig från Djursholmsvillor till söderkåkarna. Där kunde kvinnorna utbyta erfarenheter och sprida bildning. Föreläsare: Lisbeth Håkansson Petré, författare på Stadsarkivet Kungsklippan den 29 januari 2020.