Värdet av skolbibliotek 2020

Utbildningsförvaltningen Se allt

Värdet av skolbibliotek 2020

Hur kan skolbiblioteket integreras i undervisningen och på vilket sätt bidrar verksamheten till elevernas kunskapsutveckling?
I filmen ”Värdet av skolbibliotek” berättar rektor Angela Svensson på Sjöängsskolan i Älvsjö om hur skolbibliotekarien där bidrar till elevernas lärande.