Digital Agenda 3/12 Skolledare och chefer, del 1 av 5

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 3/12 Skolledare och chefer, del 1 av 5

Välkommen!
AnnMarie Taylor, IT-chef, IKT-enheten