Indi-mässan i Skärholmen

Skärholmen Se allt

Indi-mässan i Skärholmen

27/11 anordnades en innovations och digitaliserings mässa för stadsdelens medarbetare. Under dagen fick deltagarna bl a ta del av föreläsningar om innovation, digitaliserings, förändringsarbete och framtidsvision. På mässan fanns utställare från stadsdelens olika verksamheter. Där de visa upp goda exempel på förändringsarbete, digitalisering och innovation. Det erbjöds även olika workshops med inriktning på VR teknik, design thinking, kreativt arbete med iPad, innovation utifrån jaget och innovativa lösningar för föräldrarådgivningen.