Frisk av naturen 22 november.mp4

Seminarium och föreläsningar Se allt

Frisk av naturen 22 november.mp4

Frisk av naturen. Ett seminarium om att öka medvetenheten och kunskapen om hur stadens natur- och kulturreservat och andra grönområden inte bara bidrar till biologisk mångfald utan också till bättre folkhälsa. Föreläsare: Erik Skärbäck är landskapsarkitekt och professor emeritus i översiktlig planering vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU Alnarp, Mare Löhmus Sundström forskare i miljömedicin på Centrum för arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet och Ulf Bohman konsult och föreläsare som jobbar med att visa vägen till gröna, rofyllda platser som kan gynna välbefinnande.