2019-11-15 Forum för kemikaliesmart byggande, tema byggindustrins avtryck. Del 1 av 2.

Kemikaliecentrum Se allt

2019-11-15 Forum för kemikaliesmart byggande, tema byggindustrins avtryck. Del 1 av 2.

Material som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka vattenkvalitén. För att nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna i stadens vattenförekomster behövs det kunskap om kemikalier i byggmaterial och om hur dagvatten behöver hanteras på kvartersmark.Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande.

Seminariet är uppdelat på två filmer. I del 1 får vi se och höra:

Nina Neuman, Kvalitets- & Miljöchef på Wiklunds, om utmaningar kring avfall och återvinning för att uppnå cirkulär ekonomi.