Rösträttskravallerna 1902

Stadsarkivets föredrag Se allt

Rösträttskravallerna 1902

Det började som ett fredligt möte men slutade med en av de våldsammaste kravallerna i stadens historia. Trots omfattande protester blev det ingen allmän rösträtt 1902 utan Sverige förblev ett odemokratiskt land. Men en mänsklig rättighet erövrades – nämligen den att få demonstrera.

 Föreläsare: Magnus Olofsson, Lunds universitet. I samarbete med Centrum för arbetarhistoria. Stadsarkivet Kungsklippan 30 oktober 2019.