Säkerhet - Första halvan av seminariet

Smart stad Se allt

Säkerhet - Första halvan av seminariet

Se första delen av seminariet. Johanna Engman inleder seminariet och pratar om vikten av säkerhet i den smarta staden. Lukas Grimfors pratar om skillnader och likheter mellan säkerhetsarbetet inom it och i en smart stad. Gilad Zinger berättar och visar vilka säkerhetshot som finns i den smarta staden. Slutligen svarar expertpanelen på frågor från deltagarna.