Predikanten som trodde djävlar kom till himlen

Stadsarkivets föredrag Se allt

Predikanten som trodde djävlar kom till himlen

Läraren Nils Gelin vägrade döpa sitt barn, kallade prästerna för vilddjurets tjänare och höll olagliga bönemöten. Följ med till 1730-talets Stockholm och hör hur en av den upproriska väckelsens profiler grillades av prästerskapet för att sedan hamna bakom lås och bom.

Föreläsare: Kettil Mannerheim, Stadsarkivet.