A4-formatet: Drömmar om ordning och oordning

Stadsarkivets föredrag Se allt

A4-formatet: Drömmar om ordning och oordning

Varför är alla kontorspapper i A4-format? Och varför ser det ut som det gör? Det i dag så vanliga pappersformatet var under första halvan av 1900-talet ett högst omtvistat ämne som engagerade arkivarier, boktryckare, kontorsorganisatörer och papperstillverkare.

Föreläsare:Charlie Järpvall, Linnéuniversitet, den 16 oktober 2019 på Stadsarkivet Kungsklippan.