Att vara medlem i Integrationspakten

Stockholms stad Se allt

Att vara medlem i Integrationspakten

Integrationspakten är ett initiativ i Stockholm stad för ökad integration på arbetsmarknaden.