Digital Agenda för ITKP 20190910 (02).mp4

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda för ITKP 20190910 (02).mp4

Andreas Hallén från GSIT-projektet går igenom status för överföringarna till GSIT2.