Flykten från kvinnofängelset

Stadsarkivets föredrag Se allt

Flykten från kvinnofängelset

Den 18 september 1889 rymmer fånge 259 Beda Mathilda Wallin från Norrmalms centralfängelse. Men vilken livshistoria föregår den dramatiska flykten? Hör om ett tufft kvinnoöde präglat av ekonomisk utsatthet, prostitution och stöld. En berättelse från Stockholms lägre skikt.

Föreläsare: Sandra Häll Pettersson, Stadsarkivet.