Rösträttpionjären Emilie Rathou

Stadsarkivets föredrag Se allt

Rösträttpionjären Emilie Rathou

I ett förstamajtal 1891 blev nykterhetsförespråkaren Emilie Rathou den första svenska kvinnan som offentligt pratade om kvinnlig rösträtt. Hon var ensam kvinna i Sveriges första folkriksdag. Kvinnokampen gav henne många fiender. Vad berättar arkiven om hennes liv?

Föreläsare: Johanna Lidén, Stadsarkivet.