Ingrid och Jonathan berättar om rörelseprojektet på Södermalm

Södermalm Se allt

Ingrid och Jonathan berättar om rörelseprojektet på Södermalm

Södermalm har deltagit i unik studie som främjar barns fysiska aktivitet. 400 barn och 120 pedagoger i Södermalms kommunala förskolor har deltagit i studien. Med hjälp av mätare har forskare från Karolinska institutet undersökt hur mycket barnen rör på sig, vilken intensitetsnivå de har och även andel stillasittande tid.

Studien genomförs tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Syftet är att undersöka hur förskolans miljö samt tid spenderad utomhus påverkar hur mycket barn och pedagoger rör på sig. Undersökningen ska också ta reda på om det finns en koppling mellan utomhustid i förskolan och mängden sjukfrånvaro. Resultaten ska användas för att utveckla förskolorna så att de främjar barns fysiska aktivitet ännu mer.

https://www.stockholm.se/-/Nyheter/Forskola--Skola/SOD_Soders-forskolor-deltar-i-studie/