Samverkansteam Södermalm

Södermalm Se allt

Samverkansteam Södermalm

Sofia Gessler Doberhof, biträdande enhetschef på sociala avdelningen på Södermalm, berättar om samverkansteam inom familjerätten.