Forum för kemikaliesmart handel - Tema: Pragmatiskt kemikaliearbete - 30 augusti 2019. Del 3/3

Kemikaliecentrum Se allt

Forum för kemikaliesmart handel - Tema: Pragmatiskt kemikaliearbete - 30 augusti 2019. Del 3/3

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen. Denna gång är temat hur du går tillväga i praktiken när du arbetar med kemikaliefrågan inom handeln. 
I del 3 hör du Mona Lindskog, Indiska Magasinet AB, berättar om hur de jobbar med systematiskt kemikaliearbete i praktiken.