Forum för kemikaliesmart handel - Tema: Pragmatiskt kemikaliearbete - 30 augusti 2019. Del 1/3

Kemikaliecentrum Se allt

Forum för kemikaliesmart handel - Tema: Pragmatiskt kemikaliearbete - 30 augusti 2019. Del 1/3

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen. 

Denna gång är temat hur du går tillväga i praktiken när du arbetar med kemikaliefrågan inom handeln. Arbetet skiljer sig om du har egna varumärken eller inte. För andras varumärken är det sällan rimligt att följa leverantörsleden bakåt. Trossa har arbetat länge med att stödja företag inom dessa frågor och nu kommer chansen att få ta del av den kunskap de har.

I del 1 hör du Carmen Daud, Trossa, berättar om praktiska tillvägagångssätt för att bättre säkerställa kravefterlevnad av produkt och produktion.