FöräldraRådgivningFilm2Min.mp4

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Se allt

FöräldraRådgivningFilm2Min.mp4

Behöver du råd eller stöd i ditt föräldraskap? Vi på föräldrarådgivningen i Spånga-Tensta vänder oss till dig som har barn upp till 18 år. Vi erbjuder både enskilda samtal och gruppverksamhet. Verksamheten är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Välkommen att ta kontakt!