Panelsamtal - Mötesplats smart stad

Smart stad Se allt

Panelsamtal - Mötesplats smart stad

Panelsamtal med Anna Håkansson, bitr stadsdirektör, Veronica Thunholm, VD Stokab, Johanna Engman, IT-chef, stadsledningskontoret, Christer Forsberg Philip, bitr IT-chef, stadsledningskontoret, och Stefan Carlson, enhetschef Infrastruktur, plattformar och support , stadsledningskontoret.

Mötesplats smart stad 4 juni 2019