Gustav III och spelet med folks tankar

Stadsarkivets föredrag Se allt

Gustav III och spelet med folks tankar

Under 1700-talet började man betrakta människors känslor som någonting som kunde användas för att få folket att tänka och bete sig på önskvärda sätt. Teaterkungen Gustav III hade mer än underhållning och propaganda i åtanke när han genomförde sina berömda kulturprojekt.

Sara Ekström, Stockholms universitet