Digital Agenda 24/5 Skolledare och chefer, del 2 av 2

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 24/5 Skolledare och chefer, del 2 av 2

Moderator: Niclas Westin, avdelningschef
Deltagare:
David Phillips, kommunikationsexpert
Peter Lyth, gymnasiedirektör
Anna Widing, gymnasiechef
Peter Bragner, grundskolechef
Elisabeth Österman, rektor Mariehällsskolan
Sofia Oliv, kommunikationschef
AnnMarie Taylor, IT-chef