Norrmalms kommunala förskolors digitaliseringsresa

Norrmalms stadsdelsförvaltning Se allt

Norrmalms kommunala förskolors digitaliseringsresa

En digital resa berättad från olika perspektiv av människorna är mitt i detta äventyr! Filmen ger en inblick i hur förskolorna, förvaltningen och staden arbetar med digitaliseringen samt vad detta arbete har gett barnen.

I förskolans läroplan står att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen

Filmen visades på första gången på Förskolesummit 2019.