Korsettkriget – modeslaveri och kvinnokamp

Stadsarkivets föredrag Se allt

Korsettkriget – modeslaveri och kvinnokamp

Det sena 1800-talet var en tid då olika sociala reformrörelser arbetade för att förbättra människors levnadsvillkor. Ett av initiativen handlade om att kvinnor skulle få klä sig bekvämt. Lyssna på hur det gick till när en grupp stockholmskor 1885 förklarade krig mot korsetten.

Henric Bagerius, Örebro universitet