För barnens bästa – de fattiga och utsatta

Stadsarkivets föredrag Se allt

För barnens bästa – de fattiga och utsatta

Fattigt och lortigt. Så var det för många stockholmare i mitten av 1800-talet och värst var det för barnen. Privata välgörenhetsorganisationer började växa fram för att råda bot på missförhållandena. Vilken hjälp kunde barnen och mödrarna få? Lena Wiorek, Stadsarkivet