Skådare - ett släkte för sig?

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Skådare - ett släkte för sig?

Välkommen till ett samtal om fågelskådare och fåglars litterära potential, mellan författarna Tomas Bannerhed och Jonas Ellerström samt forskaren Elin Lundquist. Moderator: Ida Westin

Forskaren Elin Lundquist pratar om sin avhandling "Flyktiga möten: fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma", med författaren och fågelskådaren Tomas Bannerhed som bland annat skrivit den Augustprisbelönade romanen "Korparna" och förläggaren, poeten och översättaren Jonas Ellerström.

Finns det olika fågelskådartyper? Är intresset “manligt”? Varför är fåglar så populära bland författare? Hör tre experter tala om dessa frågor, och välkommen att ställa dina egna!

Elin Lundquist disputerade vid Stockholms universitet under hösten 2018, med en avhandling i antropologi, om fågelskådare. Forskningen gav henne fördjupade inblickar i vad som förenar många “artjägare”.

Jonas Ellerström, författare, förläggare och skådare, har länge intresserat sig för förbindelserna mellan ornitologi och poesi. Han har på Ellerströms förlag givit ut ett flertal böcker av fågelbetraktare.

Tomas Bannerhed är författare och hobbyornitolog. Både i romanen "Korparna" (2011) och "Lugnet" (2018), spelar fåglar en stor roll. Det uppskattade radioprogrammet i P1 “Bannerheds bevingade vänner” kommer med en ny säsong under våren 2019.