ivar.mp4

Seminarium och föreläsningar Se allt

ivar.mp4

OpenLab och Design Thinking-metoden. Ivar Björkman, verksamhetsansvarig, OpenLab.