katarina_adelinde.mp4

Seminarium och föreläsningar Se allt

katarina_adelinde.mp4

Att styra för ökad innovationsförmåga. Catharina Sackemark Larsson och Adelinde Schmidhuber, utbildningsförvaltningen