gunnar.mp4

Seminarium och föreläsningar Se allt

gunnar.mp4

Varför jobba med innovation? Vilken strategi har Stockholms stad? Gunnar Björkman, innovationsdirektör, stadsledningskontoret.