I-MoToLe

Kulturskolan Stockholm Se allt

I-MoToLe

Under två år, 2017–2019, samarbetar Kulturskolan Stockholm med sex andra länder (Frankrike, England, Belgien, Spanien, Portugal och Makedonien) kring hur vi får unga som inte känner till vår verksamhet att bli motiverade och nyfikna på våra aktiviteter. Målgruppen är nyanlända, flyktingar och asylsökande boende i stadens socioekonomiskt utsatta ytterområden.