Seminarium med Mats Hallenberg: Kampen om det allmänna bästa. Privatiseringarnas historia i Stockholm.

Stadsarkivets föredrag Se allt

Seminarium med Mats Hallenberg: Kampen om det allmänna bästa. Privatiseringarnas historia i Stockholm.

Seminarium i serien Stockholm skriver historia på Stadsarkivet den 14 mars 2019.

Professor Mats Hallenberg: Kampen om det allmänna bästa. Privatiseringarnas historia i Stockholm.

”Vilka välfärdstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Och vem ska sköta skatteindrivning, kollektivtrafik och omsorg för det allmännas räkning? Mats Hallenbergs bok utgår från Stockholmspolitiken och visar hur konflikter om det allmänna bästa har tett sig under fyrahundra år.”

Arrangörer:
Heiko Droste, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet
Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv
Rebecka Lennartsson, Stockholmia Förlag och Stadsmuseet
Anders Houltz, Centrum för näringslivshistoria

Seminarieserien Stockholm skriver historia:

Det är en serie med frukostseminarier för anknutna forskare och intresserade medarbetare. Vi vill inventera pågående forskning om Stockholm, skapa en vidare plattform för diskussion kring aktuella forskningsfrågor, identifiera framtida utmaningar och skapa grogrund för mer samverkan.

Till seminarieserien finns en blogg: https://stockholmskriverhistoria.wordpress.com

Seminariet hålls vid fyra tillfällen per år. Det är alltid en torsdag morgon mitt i månaden, kl 8.30– 10.00.
Arrangören bjuder på smörgåsar och kaffe. Max antal medverkande per gång är 25. Anmälan sker till arrangören.

Varje seminarium har ett tema som annonseras på förhand. Seminariet inleds med en kort föredrag där några centrala frågor lyfts. Därefter är diskussionen fri. Vi strävar efter en tillåtande och kreativ miljö där det prövande samtalet står i centrum.