Så förutspår AI rörläckage i Stockholms VA-nät

Smart stad Se allt

Så förutspår AI rörläckage i Stockholms VA-nät

På scenen:
- Åsa Lindblom, IT-chef, Stockholm Vatten och Avfall
- David Rehn, utredningsingenjör, Stockholm Vatten och Avfall
- Kenth Olsson, enhetschef, Stockholm Vatten och Avfall

Taggad med ai, stockholms stad