AI-screening för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Smart stad Se allt

AI-screening för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad, berättar om hur AI-screening används i  för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolor i Stockholms stad.

Taggad med ai, stockholms stad