Vad innebär AI i ett tioårsperspektiv?

Smart stad Se allt

Vad innebär AI i ett tioårsperspektiv?

Paneldebatt 1 - AI-dagen

Vi tar avstamp i perspektivet 2029: Vad har vi framför oss? Hur omvälvande kommer förändringen att vara? Hur mycket kommer vår tillvaro att förändras?I samtalet blickar vi mot horisonten så långt det går.

Paneldeltagare:

- Konrad Tollmar, docent, KTH
- Fredrik Heintz, docent, Linköpings universitet och föreståndare WASP
- Maria Gårdlund, VD, Sweco Position
- Kye Andersson, varumärkes- och kommunikationschef, Peltarion
- Ola Jorup, IoT- och AI-strateg, Atea

Taggad med ai, stockholms stad