Läsupplevelser från hela världen!

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Läsupplevelser från hela världen!

Internationella barnboksveckan inleds med ett författarsamtal där de medverkande författarna Flora Majdalawi Saadi från Jordanien, Mohammad Husain Mohammadi från Afghanistan, Girmay Aregawi från Etiopien och Nino Sadgobelashvili från Georgien presenterar sig och sitt författarskap. Moderator: författaren Mats Kempe.

Sedan starten 2004 har författare och illustratörer från 42 olika länder deltagit i den Internationella barnboksveckan. Veckan arrangeras av Internationella biblioteket/Stockholms stadsbibliotek. I år gästas barnboksveckan av fyra spännande författare: Flora Majdalawi Saadi från Jordanien, Mohammad Husain Mohammadi från Afghanistan, Girmay Aregawi från Etiopien och Nino Sadgobelashvili från Georgien. Språken är arabiska, dari, tigrinska och georgiska

Syftet med barnboksveckan är trefaldigt:

att stimulera barn och ungdomar med annat modersmål än svenska till ökad läsning och eget skrivande på modersmålet, och i förlängningen även på svenska.

att öka kunskapen bland bibliotekarier, pedagoger och författare om barn- och ungdomslitteratur i de valda länderna/språkområdena.

att låta de inbjudna författarna träffa sina svenska författarkollegor och lära sig mer om den svenska barn- och ungdomslitteraturen.

Om de medverkande författarna:

Nino Sadghobelashvili är en georgisk författare, poet och dramatiker född 1980. Nino är utbildad vid georgiska statens kulturinstitut och arbetar vid sidan av sitt skrivande som lärare och litteraturrecensent. I sina böcker utforskar hon ämnen som kärlek, moderskap, livet och döden. Hon har även regisserat ett flertal pjäser för georgisk teater och film. 2016 tilldelades hon georgiska kulturministeriets pris Litera för sin barnbokserie Treasure Theatre. Den bygger på Amirani, vilket är den georgiska motsvarigheten till myten om Prometheus.

Girmay Aregawi, född 1974, har grundat Tigray Culture, Language, and Art Development Association som arbetar för att sprida litteratur, konst och utbildning i Tigray-regionen i Etiopien. Organisationen fokuserar särskilt på att stödja barn och ungdomslitteratur på tigrinska. Girmay har själv skrivit och översatt både dikter, sånger och folksagor. Girmay är journalist i botten och driver även den tigrinska kulturtidskriften Rihan. När han skriver för barn och unga vill han förmedla livets stora teman som kärlek, vänskap, mod och sammanhållning.

Flora Majdalawi Saadi är författare, förläggare och kritiker med fokus på arabisk barnlitteratur. Hon är verksam både i Sverige och i Jordanien där hon driver en barnbokhandel och förlaget Majdalawi Masterpieces. Flora har nyligen inlett ett samarbete med Bonnierförlagen kring deras nya förlag Fenix som ger ut barnlitteratur på arabiska i Sverige. 2010 tilldelades hon Gourmand World Cookbooks Best in the World Award för sin book Green Food Fun. 2011 blev hennes bilderbok Al Bab La Yanfatih utsedd till Best fiction for children in special need av Anna Lindhs Minnesfond.

Mohammad Husain Mohammadi skriver poesi, noveller och romaner för barn, ungdomar och vuxna. Han skriver på dari och persiska och har varit verksam i både Afghanistan och Iran men bor numera i Sverige. Han skriver bl a om kvinnor och flickors situation i talibanernas Afghanistan och om hur människor trots alla svårigheter försöker leva ”normala” liv. Hans bilderbok Pappa Mörker, som finns på både dari och svenska, handlar om barnen som inte vill sluta leka men som måste gå hem när Moster Sol går ner och Pappa mörker kommer på kvällen.