Föreläsningar om Cannabis

Stockholms stad Se allt

Föreläsningar om Cannabis

Informationskväll för engagerade vuxna om cannabis. Närpolisen, Maria Ungdom och öppenvårdsenheten Södermalms stadsdelsförvaltning föreläser.
Arrangör: Södermalms stadsdelsförvaltning i samarbete med Söderandan, Katarina-Maria närpolis och Maria Ungdom. Längd 47:36.