Samband mellan tobak och cannabis

Stockholms stad Se allt

Samband mellan tobak och cannabis

Monica Ahlqvist, öppenvårdsenheten Södermalms stadsdelsförvaltning. Föreläsning från informationskvällen för engagerade vuxna om cannabis den 28 november 2011 på Åsö utbildningscenter. Längd 01:28