Är cannabis ofarligt?

Stockholms stad Se allt

Är cannabis ofarligt?

Kari Kainulainen, Maria Ungdom berättar.
Föreläsning från informationskvällen för engagerade vuxna om cannabis, Åsö utbildningscenter 28 november 2011. Längd 14:30.