Tusen bilder av Stockholm

Stadsarkivets föredrag Se allt

Tusen bilder av Stockholm

Tiden runt förra sekelskiftet var en av de mest omvälvande perioderna i stadens byggnadshistoria. Det revs och murades. Träkåkarna ersattes av stora stenhus. Men hur skulle minnet av det gamla Stockholm bevaras? Uppdraget gick till fotografen Lars Larsson. Ann-Sofi Forsmark, Stadsarkivet