Samernas historia i Stockholm

Stadsarkivets föredrag Se allt

Samernas historia i Stockholm

På 1600-talet fanns det en stor samisk befolkning runt Mälarområdet. I Stockholm arbetade många som renskötare åt hovet eller som underhållare. Några hade maktpositioner. Andra var fattiga. Tack vare ny forskning om samisk historia vet vi idag mer om Sveriges framväxt. Jonas Monié Nordin, forskare i historisk arkeologi