Södermalms kärnvärden introduktion

Södermalm Se allt

Södermalms kärnvärden introduktion

Under hösten 2018 pågick ett intensivt arbete med att ta fram Södermalms stadsdelsförvaltnings kärnvärden. Arbetet resulterade i tre ord som beskriver förvaltningens identitet, hur vi vill uppfattas och hur vi ska vara mot varandra. Videon ska användas för att introducera medarbetare och chefer för kärnvärdena och inspirera till dialog kring vad orden innebär, vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra.