Stockholms stads ANDT-program 2018-2021

Socialförvaltningen Se allt

Stockholms stads ANDT-program 2018-2021

Stockholms stads program för ANDT-politiken syftar till att lyfta fram utvecklingsområden för staden i ANDT-relaterade frågor. Det övergripande målet är att Stockholm ska vara en stad fri från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt med ett minskat tobaksbruk.

ANDT står för Alkohol, narkotika, dopning och tobak.