Att bo vid en byggarbetsplats

Stockholm växer Se allt

Att bo vid en byggarbetsplats

En film om vad det innebär att bo och vistas nära en byggarbetsplats. Att det byggs mycket i Stockholm för att fler ska kunna bo här. Vad stadsutveckling betyder och vad staden gör för att underlätta byggandet av t ex bostäder, arbetsplatser, förskolor och idrottsplatser.