Känslofulla män i brevväxling på 1700-talet

Stadsarkivets föredrag Se allt

Känslofulla män i brevväxling på 1700-talet

I Clas Julius Ekeblads brevsamling finns känslosamma brev från adliga manliga vänner. I teman som vänskap, kärlek och sexualitet försökte de leva upp till ett känsloideal som visade på dygd och moralisk insikt. Möt ny forskning om historiska känslor.

Föreläsare: Eva Joelsson, Stockholms universitet.